Followers

Wednesday, January 5, 2011

AQIDAH

| Post views: counter
smslån
amal jariah ku
(since 05/01/2011)Aqidah

(Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas)

Aqidah (العقيدة) dari segi bahasa (etimologis) berasal dari Bahasa Arab...
(عَقَدَ) yang bermakna 'ikatan' atau 'sangkutan' atau menyimpulkan sesuatu.

Menurut istilah (terminologis) 'aqidah' bererti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan'....
Yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun...
Sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang....

Pengertian aqidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah SWT....
Yakni mengakui kewujudan-Nya....
Dari segi fungsinya Allah SWT sebagai Rabb (رب), Malik (ملك), dan Ilah (إله)
seperti dapat dilihat dalam Surah Al-Fatihah ayat 1, 3, 4...
Surah An-Nas ayat 1, 2, 3...

Berdasarkan ayat di atas...
Aqidah Islamiyah dapat disimpulkan dengan rumusan...• Tauhid Rububiyah.


• Tauhid Mulkiyah.


• Tauhid UluhiyahAqidah Islamiyah

Aqidah Islamiyah adalah Iman kepada Allah SWT...
Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya...
Rasul-RasulNya, Hari Kiamat...
Qada dan Qadar (baik buruknya) dari Allah SWT...

Makna Iman adalah pembenaran secara pasti (tashdiq al-jazim)....
Sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil...
Jika pembenaran saja tanpa disertai dalil tidak digolongkan Iman...
Kerana tidak termasuk pembenaran yang pasti...
Kecuali apabila bersumber dari dalil....
Jika tidak disertai dalil maka tidak ada kepastian...

Jadi...
Kalau cuma pembenaran saja...
Terhadap suatu berita tidak termasuk Iman....
Berdasarkan hal ini pembenaran harus berdasarkan dalil...
Agar menjadi bersifat pasti, atau agar tergolong Iman...
Ini bererti adanya dalil...
Terhadap segala sesuatu...
Adalah yang dituntut untuk diimani...
Adalah suatu hal yang pasti...
Agar pembenaran terhadap sesuatu tadi tergolong Iman...
Maka adanya dalil merupakan syarat utama adanya keimanan...
Tanpa melihat lagi apakah hal itu sahih (benar) atau fasik (rosak)...

Dalil Aqidah Islamiyah

Dalil Aqidah Islamiyah itu ada dua macam, iaitu :-

1. Dalil Aqli (menggunakan akal).


2. Dalil Naqli (dari Al-Quran dan Hadis).

Yang menentukan apakah dalil itu aqli atau naqli...
Adalah fakta dari permasalahan yang ditunjukkan untuk diimani....
Apabila permasalahannya adalah fakta yang boleh diindera...
Maka dipastikan dalilnya aqli bukan naqli...

Namun jika permasalahannya tidak dapat diindera...
Maka dalilnya adalah naqli....
Dalil naqli itu sendiri diperoleh dari perkara yang boleh diindera...
Maksudnya keberadaannya sebagai dalil...
Tercakup di dalam perkara yang dapat diindera...
Kerana itu dalil naqli digolongkan...
Sebagai dalil yang layak untuk diimani...
Tergantung pada dalil aqli dalam menetapkannya sebagai dalil...

Allah SWT :-

Orang yang mendalami perkara yang dituntut akidah Islam untuk diimani...
Akan menjumpai bahawa Iman kepada (wujud) Allah SWT dalilnya adalah aqli....
Alasannya perkara tersebut – iaitu adanya al-Khaliq (Maha Pencipta)...
Bagi segala yang ada - Dapat dijangkau dengan panca indera.


Malaikat :-

Iman terhadap (kewujudan) Malaikat-Malaikat dalilnya adalah naqli....
Alasannya kewujudan Malaikat tidak dapat dijangkau indera...
Malaikat tidak boleh dijangkau zatnya...
Dan tidak boleh dijangkau dengan apapun...
Yang menunjukkan atas (keberadaan)nya...


Kitab-Kitab:-

Iman terhadap Kitab-Kitab Allah SWT...
Dapat dihuraikan sebagai berikut...
Jika yang dimaksud adalah Iman terhadap Al-Quran...
Maka dalilnya aqli, kerana Al-Quran dapat diindera dan dijangkau...
Demikian pula kemukjizatan Al-Quran dapat diindera sepanjang zaman...

Tetapi jika yang dimaksud...
Adalah iman terhadap kitab-kitab selain Al-Quran...
Seperti Taurat, Injil dan Zabur...
Maka dalilnya adalah naqli...

Alasannya bahawa Kitab-Kitab ini...
Adalah dari sisi Allah SWT...
Tidak dapat dijangkau (keberadaannya) sepanjang zaman...
Kitab-Kitab tersebut adalah dari sisi Allah SWT...
Dan dapat dijangkau keberadaanya...
Tatkala ada Rasul yang membawanya sebagai mukjizat...

Kemukjizatannya berhenti saat waktunya berakhir....
Jadi, mukjizat tersebut...
Tidak boleh dijangkau oleh orang-orang (pada masa) setelahnya...

Namun sampai kepada kita...
Berupa berita yang mengatakan...
Bahawa kitab tersebut berasal dari Allah SWT...
Dan diturunkan kepada Rasul...
Kerana itu dalilnya naqli bukan aqli...
Kerana akal - di setiap zaman...
Tidak mampu menjangkau...
Bahawa kitab itu adalah kalam Allah SWT...
Dan akal tidak mampu mengindera kemukjizatannya...

Rasul-Rasul :-

Begitu pula halnya...
Iman terhadap para Rasul...
Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.)...
Dalilnya, dalil aqli...
Kerana pengetahuan akan Al-Quran...
Sebagai kalam Allah...
Dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.)...
Adalah sesuatu yang dapat diindera....

Dengan mengindera Al-Quran...
Dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah...
Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi...

Sedangkan Iman terhadap para Nabi...
Dalilnya adalah naqli...
Kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi...
Iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka...
Tidak dapat diindera...
Kecuali...
Oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka...

Bagi orang-orang yang datang setelah mereka...
Hingga zaman sekarang...
Bahkan sampai kiamat pun...
Mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut...

Bagi seseorang...
Tidak ada bukti yang dapat diindera...
Atas kenabiannya...
Kerana itu bukti atas kenabiannya...
Bukan dengan dalil aqli...
Melainkan dengan dalil naqli...

Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s.a.w.)...
Yang berupa mukjizat beliau...
Mukjizat tersebut (selalu) ada...
Dan dapat diindera, iaitu Al-Quran...
Jadi dalilnya adalah aqli...

Hari Kiamat :-

Dalil Hari Kiamat adalah naqli...
Kerana Hari Kiamat tidak dapat diindera...
Lagi pula tidak ada satu pun perkara...
Yang dapat diindera...
Yang menunjukkan tentang Hari Kiamat...
Dengan demikian...
Tidak terdapat (satu) dalil aqli pun...
Untuk hari kiamat...  Dalilnya adalah naqli.

Qada dan Qadar :-

Qada dan Qadar dalilnya aqli...
Kerana Qada adalah perbuatan manusia...
Yang dilakukannya...
Atau yang menimpanya (dan tidak dapat ditolak)....

Ia adalah sesuatu yang dapat diindera...
Maka dalilnya adalah aqli...

Qadar adalah khasiat sesuatu...
Yang dimunculkan (dimanfaatkan) oleh manusia...
Seperti kemampuan membakar yang ada pada api...
Kemampuan memotong yang ada pada pisau....

Khasiat ini adalah sesuatu yang dapat diindera...
Maka dalil untuk perkara Qadar adalah aqli...Wassalam
rosniza jusoh


.

No comments: